हा ब्लॉग शोधा

गुरुवार, २७ नोव्हेंबर, २०१४

सत्ता सहभाग,...?

~!!! सत्ता सहभाग,...? !!!~

कित्तेक चर्चा झाल्या होत्या
अजुनही चर्चा "करू" आहे
सत्ता सहभाग देण्या-घेण्याचा
संभ्रमी घालमेल सुरू आहे

कधी म्हणतात मैत्री नाही
कधी म्हणतात मैत्री आहे
अजुनही काय घडणार याची
कुणाच्या मनाला खात्री आहे,...?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३


बुधवार, २६ नोव्हेंबर, २०१४

बोलण्यातला संयम

~!!! बोलण्यातला संयम !!!~

जबाबदार व्यक्तीही कधी-कधी
बेजबाबदार पणाने वागत आहेत
त्यांच्या एका-एका शब्दाचे वार
जनतेच्या जिव्हारी लागत आहेत

लाइट बील आणि मोबाइल बील
यातला फरक त्यांना कळायला हवा
किमान जबाबदार व्यक्तींनी तरी
बोलण्यात संयम पाळायला हवा

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३


दौरे आले दौरे


भविष्य

भविष्य