हा ब्लॉग शोधा

शुक्रवार, २४ जानेवारी, २०२०

तडका - झेंडा - दांडा

झेंडा-दांडा

झेंडे बदलले असले तरी
दांडे मात्र तेच आहेत
झेंडा कुणाचा दांडा कुणाचा
हे नवनिर्माण पेच आहेत

आपला झेंडा,आपला अजेेंडा
हवा तसा बदलला जाऊ शकतो
अन् दांडा धरून बसणारा मात्र
केव्हाही आदळला जाऊ शकतो

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. 9730573783