हा ब्लॉग शोधा

मंगळवार, १९ मार्च, २०१९

तडका - रंग

रंग

नेत्यांचे रंग पक्षात कधी
कधी पक्षाचे रंग नेत्यांवर
फोडा-फोडी, सोडा-सोडी
इलेक्शनच्या या पात्यांवर

रंगात रंग मिसळून कुणी
भलते रंगीत झाले आहेत
मानवी स्वभावी रंगांपुढे
नैसर्गिक रंगही भोळे आहेत

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३